top of page

Johannes "Pa"van der Steur

IMG_4176.JPG

NIET MIJN NAAM MAAR MIJN WERK ZIJ GEDACHT

Wie was Johannes van der Steur?

Johannes van der Steur was een gedreven zendeling die op 10 september 1892 naar het toen malig Nederlands-Indië vertrok om daar een militair tehuis op te zetten. Nog in Nederland had hij veel verhalen gehoord over de situatie van de Nederlandse militairen in Magelang. 

Om dit werk te kunnen doen werd hij financieel bijgestaan door baronesse Van Randwijck-Van Hogendorp. Zij heeft hem nog jaren lang ondersteund zodat hij het werk kon blijven doen.

Kort na aankomst kwam hij in aanraking met de weeskinderen die in Magelang rondliepen en is begonnen kinderen in huis te nemen. De kinderen waren voornamelijk half Europees en half Indonesisch. Vaak werden deze kinderen niet door hun Europese vader erkend. Omdat het aantal kinderen steeds maar groeide en zijn eigen huisje te klein werd heeft hij een weeshuis opgezet. Huize "Oranje-Nassau" werd geopend. Hij zorgde als een vader voor "zijn" kinderen en werd dan ook "Pa" genoemd. 

Hij werd daarbij geholpen door zijn zus Marie. Later, toen hij inmiddels was getrouwd, nam zijn vrouw Anna Maria van der Steur-Zwager (1870-1936) de plaats in van zus Marie. Ook zij werd door de kinderen Moe genoemd. 

In Magelang was Johannes van der Steur een invloedrijk man en was bekend in heel Nederlands-Indië. Hij zorgde goed voor de kinderen en zorgde voor een gedegen opleiding voor zijn pupillen zodat ze snel op eigen benen konden staan.  

Tot 1942 zijn er ca 7000 kinderen in het huis opgenomen geweest. Zij die het huis verlieten noemden zich trots een  "Oud Steurtje". De onderlinge band/vriendschap onder de oud steurtjes was vaak voor het leven.

In 1944 is Johannes geïnterneerd en op 16 september 1945 in zijn huis "Oranje-Nassau" in het bijzijn van een aantal van zijn geliefde kinderen overleden.

Het graf van "Pa" van der Steur bestaat nog steeds in Magelang. Een klein deel van het Europse kerkhof is bewaard gebleven. Daar zijn ook de graven van zijn vrouw en van Juffrouw Otto de kinderverzorgster. 

Op de foto het complex "Oranje-Nassau" te Magelang. De foto is gemaakt in juni 2019 en geeft een indruk hoe groot het gehele kinderhuis was. Verschillende gebouwen bestaan nog maar zijn in een slechte staat. Nu nog wordt het als weeshuis gebruikt.

bottom of page