©2019 by Stichting Bond van Oud Steurtjes. Proudly created with Wix.com

BELEID EN FINANCIËN

STICHTING BOND VAN OUD STEURTJES

BELEIDSPLAN 2020

 

Algemene informatie

Bestuur                                                                                         

Voorzitter             : H.L. van Lonkhuizen                                     

Secretaris             : Y.S.Lay                                                           

Penningmeester  : H.I. Erentreich                                              

                                                                                                     

Adres: Blokland 12, Bergen op Zoom

tel: 0164236951 / 0614179902

K.v.K : 41149018 / RSIN: 809434507

oudsteurtjes@ziggo.nl

www.oudsteurtjes.com

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling.

 

  • Hulp aan minderjarige wezen en hulpbehoevende kinderen ongeacht de nationaliteit en/of

       het geloof der kinderen.

  • De Stichting stelt alles in het werk om het sociaal-christelijk werk, in gedachte het werk van

       wijlen Pa van der Steur voort te zetten.

  • De Stichting zal streven naar bestrijding pauperisme in het algemeen.

  • De Stichting aanvaardt het christelijk beginsel “het onderling hulpbetoon” waarop de Stichting  “Oranje Nassau” in het voormalig Nederlands-Indië was gebaseerd.

  • De Stichting is gebaseerd op de christelijke beginselen in de ruimste zijn van het woord.