top of page

 JAARVERSLAG 2022

Algemene informatie

Bestuur                                                                                         

Voorzitter               : H.L. van Lonkhuizen                                     

Secretaris               : Y.S.Lay                                                           

Penningmeester  : H.I. Erentreich

Bestuurslid            : F.P.N Tjia                                  

                                                                                                     

Adres: Blokland 12, Bergen op Zoom

tel: 0164236951 / 0614179902

K.v.K : 41149018 / RSIN: 809434507

oudsteurtjes@ziggo.nl

www.oudsteurtjes.com

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

DOELSTELLING

 

De Stichting:

Biedt hulp aan minderjarige wezen en hulpbehoevende kinderen, die in inrichtingen zijn opgenomen, ongeacht het territoir, waar deze inrichtingen gevestigd zijn en ongeacht de nationaliteit en/of het geloof der kinderen.

 

Zal alles in het werk stellen om het sociaal-christelijk werk, in gedachte het werk van wijlen Pa van der Steur, zoveel mogelijk voort te zetten.

Zal streven naar bestrijding van pauperisme in het algemeen.

Aanvaardt het christelijk beginsel “het onderling hulpbetoon” waarop de Stichting  “Oranje Nassau” in het voormalig Nederlands-Indië was gebaseerd.

Is gebaseerd op de christelijke beginselen in de ruimste zin van het woord.

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2022

bottom of page