top of page

BELEIDSPLAN 2020 EN  JAARVERSLAG 2019

Algemene informatie

Bestuur                                                                                         

Voorzitter               : H.L. van Lonkhuizen                                     

Secretaris               : Y.S.Lay                                                           

Penningmeester  : H.I. Erentreich                                              

                                                                                                     

Adres: Blokland 12, Bergen op Zoom

tel: 0164236951 / 0614179902

K.v.K : 41149018 / RSIN: 809434507

oudsteurtjes@ziggo.nl

www.oudsteurtjes.com

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

DOELSTELLING

De Stichting:

Biedt hulp aan minderjarige wezen en hulpbehoevende kinderen, die in inrichtingen zijn opgenomen, ongeacht het territoir, waar deze inrichtingen gevestigd zijn en ongeacht de nationaliteit en/of het geloof der kinderen.

 

Zal alles in het werk stellen om het sociaal-christelijk werk, in gedachte het werk van wijlen Pa van der Steur, zoveel mogelijk voort te zetten.

Zal streven naar bestrijding van pauperisme in het algemeen.

Aanvaardt het christelijk beginsel “het onderling hulpbetoon” waarop de Stichting  “Oranje Nassau” in het voormalig Nederlands-Indië was gebaseerd.

Is gebaseerd op de christelijke beginselen in de ruimste zin van het woord.

Het jaar 2020

 

Dit jaar zijn we weer vol enthousiasme gestart. Omdat we nu alles beter georganiseerd hebben kunnen we ons volledig concentreren op fondswerving en naamsbekendheid. We merken dat mensen nu weten wie we zijn. Regelmatig plaatsen we berichten op Facebook en Instagram en midden februari is “De Kleine Bode” weer verschenen ,wat wel een “mijlpaal” was. Jaren was de bode niet meer verschenen door hoge kosten en het feit dat er geen oud steurtjes meer zijn. De Kleine Bode hoort bij de stichting

 

In dit jaar hebben we de “goede doelen” uitgebreid met hulp aan Stichting Teman Teman Sehati, Stichting Tileng en Stichting Klein Schalige projecten.  Deze stichtingen houden zich ook bezig met het steunen van mensen en projecten in Indonesië. Het is een mooie aanvulling op ons programma en Hedy begeleidt deze projecten.

 

Door de Coronacrisis is het moeilijk te zeggen hoe het e.e.a. zal gaan. De plannen om actief op evenementen aanwezig te zijn kunnen nu niet gerealiseerd worden. Het is dan ook verstandig af te wachten en weer een nieuw plan op te zetten als de wereld weer over de crisis heen is.

bottom of page