top of page

DOELSTELLING

De Stichting:

Biedt hulp aan minderjarige wezen en hulpbehoevende kinderen, die in inrichtingen zijn opgenomen, ongeacht het territoir, waar deze inrichtingen gevestigd zijn en ongeacht de nationaliteit en/of het geloof der kinderen.

 

Zal alles in het werk stellen om het sociaal-christelijk werk, in gedachte het werk van wijlen Pa van der Steur, zoveel mogelijk voort te zetten.

Zal streven naar bestrijding van pauperisme in het algemeen.

Aanvaardt het christelijk beginsel “het onderling hulpbetoon” waarop de Stichting  “Oranje Nassau” in het voormalig Nederlands-Indië was gebaseerd.

Is gebaseerd op de christelijke beginselen in de ruimste zin van het woord.

bottom of page