©2019 by Stichting Bond van Oud Steurtjes. Proudly created with Wix.com

Hulp aan minderjarige wezen en hulpbehoevende kinderen, die in inrichtingen zijn opgenomen, ongeacht het territoir, waar deze inrichtingen gevestigd zijn en ongeacht de nationaliteit en/of het geloof der kinderen.

De Stichting zal alles in het werk stellen om het sociaal-christelijk werk, in gedachte het werk van wijlen Pa van der Steur, zoveel mogelijk voort te zetten.

De Stichting zal streven naar bestrijding van pauperisme in het algemeen.

De Stichting aanvaardt het christelijk beginsel “het onderling hulpbetoon” waarop de Stichting  “Oranje Nassau” in het voormalig Nederlands-Indië was gebaseerd.

De Stichting is gebaseerd op de christelijke beginselen in de ruimste zin van het woord.

DOELSTELLING