top of page

Pa van de Steur

&

DOELSTELLING

Het doel van Stichting Bond van oud Steurtjes

 

Het doel is hulp bieden aan minderjarige wezen en hulpbehoevende kinderen, die in inrichtingen zijn opgenomen, ongeacht het territoir, waar deze inrichtingen gevestigd zijn en ongeacht de nationaliteit en/of het geloof der kinderen.

 

Zal alles in het werk stellen om het sociaal-christelijk werk, in gedachte het werk van wijlen Pa van der Steur, zoveel mogelijk voort te zetten.

Zal streven naar bestrijding van pauperisme in het algemeen.

Aanvaardt het christelijk beginsel “het onderling hulpbetoon” waarop de Stichting  “Oranje Nassau” in het voormalig Nederlands-Indië was gebaseerd.

Is gebaseerd op de christelijke beginselen in de ruimste zin van het woord.

Pa van de Steur

Ooit genoot Pa van der Steur roem, eer en aanzien, zowel van het koninklijk huis als van de gewone man en vrouw. Zijn naam was vast verbonden met het tehuis “Oranje-Nassau” (Magelang, Java) waarin hij naar verluid zevenduizend kinderen opving.

Een uitzonderlijk figuur, die bij leven al uitgroeide tot een legende

Pa van der Steur heeft zijn hele leven ingezet voor de opvoeding van zijn kinderen – hij heeft in totaal meer dan 7.000 verlaten en verweesde kinderen opgeleid tot nuttige leden van de samenleving. Zijn invloed op de kinderen, die hij had gevoed en grootgebracht als zijn eigen vlees en bloed, was vrij groot. Voor hen zou hij altijd “Pa” zijn – hun vader. Voor deze duizenden kinderen betekende zijn werk een keerpunt in hun leven.

bottom of page