Samenstelling Bestuur

Voorzitter : H.L. van Lonkhuizen

Secretaris : Y.S.Lay

Penningmeester : H.I Erentreich

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Van het beschikbare budget voor donaties en alle giften gaat 100% naar de goede doelen.

©2019 by Stichting Bond van Oud Steurtjes. Proudly created with Wix.com