top of page

BELEID EN FINANCIËN

                                                            STICHTING BOND VAN OUD STEURTJES  

  

 

BELEIDSPLAN 2019

 

Algemene informatie

Bestuur                                                                                         

Voorzitter             : H.L. van Lonkhuizen                                     

Secretaris             : Y.S.Lay                                                           

Penningmeester  : H.I. Erentreich                                              

                                                                                                     

Adres: Blokland 12, Bergen op Zoom

tel: 0164236951 / 0614179902

K.v.K : 41149018 / RSIN: 809434507

oudsteurtjes@ziggo.nl

www.oudsteurtjes.com

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling.

 

  • Hulp aan minderjarige wezen en hulpbehoevende kinderen ongeacht de nationaliteit en/of

       het geloof der kinderen.

  • De Stichting stelt alles in het werk om het sociaal-christelijk werk, in gedachte het werk van

       wijlen Pa van der Steur voort te zetten.

  • De Stichting zal streven naar bestrijding pauperisme in het algemeen.

  • De Stichting aanvaardt het christelijk beginsel “het onderling hulpbetoon” waarop de Stichting  “Oranje Nassau” in het voormalig Nederlands-Indië was gebaseerd.

  • De Stichting is gebaseerd op de christelijke beginselen in de ruimste zijn van het woord.

 

Voorgaande jaren.

In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd. De bijeenkomsten in juli en de kerstviering waren altijd hoogtepunten in het jaar. Maar in de loop der jaren is daar een eind aan gekomen omdat de belangstelling steeds minder werd, er minder steurtjes zijn en de kosten steeds maar hoger werden. De Kleine Bode verschijnt ook niet meer om dezelfde reden.

Ondanks dat hebben we niet stilgezeten en zijn we toch in staat geweest financiële hulp te verlenen Zo hebben we eind jaren negentig een weeshuisje van een oud steurtje op Bali financieel bijgestaan. Het schooltje in Banyuwangi was blij met onze hulp en we hebben diverse weeshuizen geholpen door het brengen van voedsel en financiële hulp.

 

Het jaar 2019.

Na de rustige periode de afgelopen jaren en beraad hebben we krachten verzameld om weer op volle toeren verder te gaan.

We helpen nu "The Inspiration Factory"in Jakarta op de been te blijven en ook het kinderhuis in Semarang

“Tunas Rajawali” . Na het bezoek in mei kan ik zeggen dat het een goed geleid huis is. Alles is goed georganiseerd. Huize “Oranje-Nassau” in een nieuw jasje!

Voor het Gerbang kerkhof in Magelang gaan we een plan opzetten om het onderhoud over te geven aan een lokale organisatie. 

 

Fondsenwerving gaat voorlopig via Social media en een aantal beschikbare Internet sites en door het bezoeken van bijeenkomsten. Omdat we dit eerder niet op deze manier hebben gedaan moeten we aan het eind van het jaar e.e.a. evalueren.

 

Om goede resultaten te krijgen van de fondswerving gaan we ook onze netwerken gebruiken.Via deze netwerken krijgen we naar verwachting meer naamsbekendheid . Dit gaat ook werken via de Social media.

In het beleidsplan voor het jaar 2020 zullen we hierover verder berichten.

Financieel overzicht.

               

                                                                                            2017                    2018                                                          

Inkomsten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving                       0,00                      0,00                            

Inkomsten gezamenlijke acties                                  0,00                      0,00                           

Inkomsten  van derden                                             254,08                  240,47                                     

spaarrekening                                                                  0,00                  250,00                

 

Totale inkomsten                                                   254,08               490,47              

 

Bestedingen

div. projecten Indonesië                                         2.850,00                     0,00                                      

Bankkosten                                                                    185,88                  183,41                      

Portokosten                                                                   235,95                  241,40                   

Telefoonkosten                                                               82,49                     0,00                      

Totale kosten/bestedingen                              3.354,32               424,81               

Beginsaldo                                                                  6.601,45               3.501,21           

Eindsaldo                                                                     3.501,21               3.566,87       

 

 

Genoemde bedragen zijn in Euro's.

De verwachting voor 2019 is dat er meer inkomsten zijn door giften. Uitgaven zullen hoger worden door o.a kosten voor fondsenwerving en bijdragen aan diverse doelen en het Gerbang Kerkhof.

De bijdragen aan de "goede doelen" zijn uit eigen kapitaal.

bottom of page