top of page

Stichting Bond van Oud Steurtjes is m.i.v. 25 juni 2019 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Beschikkingsnummer : 8094 34 507

Zie ook onze informatie en algemene ANBI informatie op anbi.nl

Nalaten aan een Goed Doel.

Goede doelen verrichten belangrijk werk voor mens en dier en ook de natuur. Helaas zijn ze afhankelijk van donaties. Gelukkig liggen Goede Doelen ons na aan het hart en zeker 80% van de Nederlanders geven regelmatig aan een Goed Doel. Een bijzondere vorm van een gift die steeds populairder wordt is een nalatenschap. Veel mensen nemen een Goed Doel op in hun testament. Het is een mooie manier om iets voor de maatschappij te betekenen. Hierdoor kan het Goede Doel wat u heeft aangegeven in de toekomst nog lang hun werk doen. 

Schenk- en erfbelasting

Omdat de Stichting Bond van Oud Steurtjes is aangemerkt  als ANBI weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de Stichting.

Vastleggen periodieke schenking.

Een periodieke schenking aan een goed doel brengt alleen belastingvoordeel mee als deze is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel of een notariële akte. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te leggen. Ook veel goede doelen hebben een eigen model schenkingsovereenkomst gemaakt. Deze overeenkomsten zijn te vinden op de websites van de goede doelen. In het geval van een notariële akte is het belangrijk vooraf te informeren of een goed doel bereid is om de notariskosten te betalen.

Eindigen periodieke schenking

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de notariële akte of schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat. Als na een schenking blijkt dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker deze gift toch aftrekken als hij (zij) daarvan niet op de hoogte kon zijn.

bottom of page